Veldig mange fyller spent med på kryptomarkedet nå, Bitcoin har sett massiv vekst og nå kan det i tillegg se ut som altseason har startet. XRP er over 30 % opp og flere altcoins følger etter. Grunnen til oppgangen vites ikke helt sikkert men flere har bringt opp den pågående handelskrisen mellom Kina og USA som grunn. Det er grunn til å tro at privatpersoner og instutisjonelle investorer hedger med Bitcoin i usikre tider. Det betyr at Bitcoin kan falle hvis det blir enighet mellom Kina og USA.

Dersom Bitcoin skulle falle når det blir enighet mellom Kina og USA så vil det fortsatt være en suksess. Da har Bitcoin nemlig sitt “proof of concept” og det i seg selv vil gjøre Bitcoin mer attraktiv for investorer som en forsikring mot handelskonflikter, inflasjon og valutasvingninger.

I et intervju på CNBC så blir Anthony Pompliano intervjuet om oppgangen i Bitcoin. Han mener at vi har nådd bunnen i Bitcoin og at vi muligens kan være helt i starten på et bullmarked som kommer til å vare i 2-3 år. Han presiserte at han mente dette gjaldt kun Bitcoin.

Frykten for Bitcoin dominanse og altcoins

Samtidig som Bitcoin har skutt i været så har altcoins ikke hatt den samme oppgangen. Altcoins har ikke hatt samme oppgang og har derfor lavere BTC-verdi. Derfor har flere ytret at hvis ikke altcoins begynner å ta seg opp så kan man se en blodig “flush out” av altcoins.

Selv om 10-20% oppgang i altcoins er fint så kan man ikke erklære altseason før man en oppgang på 200%+ over en kort periode. Dagen i dag har man sett gode oppganger, så kanskje går vi over i altseason?

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here